Oprava prasklín čelného skla

Boli ste v nesprávny čas na nesprávnom mieste a odstrelený kameň vám poškodil čelné sklo? Nie vždy je nutná jeho následná výmena! Ponúkame vám servisnú službu, vďaka ktorej vieme poškodenie čelného skla vášho vozidla efektívne a bezpečne opraviť. Jedná sa o rôzne typy drobných prasklín, hviezdičiek a iných typov poškodení.

Procesom kvalitnej opravy vaše čelné sklo získa opäť pôvodné vlastnosti:

Kedy sa dá čelné sklo opraviť?

Prevedenie opravy má samozrejme aj svoje obmedzenia, ktorými sú hlavne veľkosť poškodenia a jeho umiestnenie vzhľadom na zorné pole vodiča (zorné pole na čelnom skle je definované ako prienik plochy stierania vodičovho stierača a zvislého pásu o šírke 29 cm so stredom v osi volantu, viď obrázok). Taktiež platí , že čím bližšie je poškodenie k okraju čelného skla , tým vyššia je pravdepodobnosť jeho ďalšieho šírenia a následnej nutnosti výmeny.

Všeobecné platí, že čelné sklo sa dá opraviť, ak poškodenie:

Cena opravy skla

Objednať sa

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu dielne je potrebné zarezervovať si termín aplikácie.

Fotogaléria